Kloakservice

Vi udfører alle typer af kloakservice.

Vi har stor erfaring indenfor alle typer kloak samt kloakservice opgaver og kan således være med ved planlægning, dvs. ved projektering og anmeldelse til din Tekniske forvaltning, udførelse og afslutning, der bl.a. omhandler undervisning i den efterfølgende vedligeholdelse.

Når du vælger RN entreprenør ApS, er vi med så langt du ønsker det.kloakservice

RN entreprenør ApS er dit naturlige valg til:

  • Fejlsøgning af kloakker
  • Forsikringsskader
  • Servicering af pumpebrønde, alle fabrikater
  • Fejlsøgning og servicering af højtvandslukkere og hybridstationer, alle fabrikater
  • Tv inspektion
  • Slamsugning
  • Højtryksspuling af kloakledninger og brønde
  • Højtryksspuling af drænrør
  • Fedt og olieudskillere

 

Comments are closed.