Kvalitetsstyring

RN entreprenør ApS har implementeret kvalitetsstyring af vores kloakarbejde. Det betyder at vi som virksomhed til enhver tid kan dokumentere, at kvaliteten på det arbejde vi udfører, er i top.
 kloak kloakmester garanti kvalitet
I Danmark er alle virksomheder, som er autoriserede kloakmestre, pålagt at have kvalitetsstyring og være tilsluttet en af Sikkerhedsstyrelsens godkendte kontrolordninger.

Vi er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

Det betyder, at vi som kloakvirksomhed en gang hvert andet år har audit med besøg fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Ved denne audit kontrollerer kvalitetskontrollen ved stikprøver, at den enkelte kloakeringssag lever op til kvalitetsstyringen. Herefter modtager kloakmesteren en auditrapport med godkendelse for de næste 2 år. Læs mere om Kloakmestrenes Kvalitetskontrol her.

Hvad er kvalitetsstyring?

For at have en velfungerende kvalitetsstyring, kræver det at vi som virksomhed har sagsstyring for de enkelte projekter, dvs.:kloakmester garanti kvalitetsstyring

  • Har arbejdsbeskrivelser til de enkelte medarbejdere
  • Laver forundersøgelser af alle projekter
  • Indhenter relevante myndighedsgodkendelser
  • Har kvalitets- og kontrolplaner
  • Efterlever regler mht. udførelse samt udleverer drifts- og vedligeholdelsesplaner til vores kunder
  • Dokumenterer god kvalitet på alle anvendte materialer
  • Kvalitetsdokumenterer i form af billeder af alle projekter
  • Løbende deltager i kurser og efteruddannelse for at sikre fortsat kendskab til aktuelle regler og krav
  • Vi arkiverer alt, så vi til enhver tid kan gå tilbage i systemet og finde detaljer om ethvert projekt og har på den måde en velfungerende kvalitetsstyring.

 

Kloak kloakmester kvalitet garanti kvalitetsstyring

Comments are closed.