Spildevandsrensning

I forbindelse med Kommunernes Vandmiljøplan (www.vmp3.dk) er det besluttet, at alle ejendomme uden kloakering, inden for en årrække, skal tilsluttes det kommunale kloaksystem eller alternativt kunne rense deres eget spildevand, så de opfylder samme rensekrav som renseanlæggene (renseklasse SOP).rensning spildevand kloakering

Fra mere end 80.000 ejendomme i det åbne land udledes i dag spildevand uden nogen særlig form for rensning, dvs. typisk via en bundfældningstank, hvorfra spildevandet uden yderligere rensning ledes enten direkte ud i vandområdet eller til vandområdet via et markdræn. Det er disse ejendomme i det åbne land, der i de kommende år vil blive mødt med krav om enten at blive tilsluttet det kommunale kloaksystem eller at forbedre deres spildevandsrensning.

Separat kloakering og tilslutning til hovedkloak

Mange kommuner vælger i disse år at kloakere ude i de tæt befolkede landområder, eller gå ind i et eksisterende kloaksystem og lave det der på fagsprog kaldes separat kloakering. RN entreprenør ApS kan hjælpe dig med at blive tilsluttet og separere dit spildevand.

Læs mere om tilslutning til det kommunale kloaksystem her.

Kloakering i det åbne landkloakering filteranlæg spildevandsrensning

Er tilslutning til det kommunale kloaksystem ikke muligt, eller ønsker du fortsat at håndtere din egen spildevandsrensning ved etablering af rensningsanlæg, kan RN entreprenør ApS hjælpe dig. 

Der findes flere løsninger til etablering af eget rensningsanlæg og RN entreprenør ApS har lavet en hjemmeside specifikt med det formål at informere vores kunder om mulighederne.

Læs mere om kloakering i det åbne land her.

 

 

 

 

Comments are closed.