Separat kloakering og tilslutning til hovedkloak

Mange kommuner vælger i disse år at kloakere ude i de tæt befolkede landområder, eller gå ind i et eksisterende kloaksystem og lave det der på fagsprog kaldes separat kloakering.

Separat kloakering betyder, at kommunen laver en “ekstra” kloakledning, som kun skal lede regnvand væk fra hustande og veje. Dermed sikrer kommunen sig at rensningsanlæggene kan klare de tilledte mængder spildevand og at regnvandet kan ledes udenom resningsanlægget og direkte ud i miljøet.

Uanset om kommunen vælger at anlægge en ny hovedkloakledning eller om de renoverer det eksisterende kloaksystem, afsluttes deres arbejde med en skel-stikbrønd ca. 1 m inde på den private grund. Herefter er den enkelte grundejer forpligtet til at separere sin vandudledning – altså skille spildevand fra regnvand og blive tilsluttet den offentlige kloak.

Hvad kan vi?

Vi sørger for at kontakte kommunen og indhente de nødvendige tegninger på Teknisk Forvaltning. Vi holder derefter et møde med dig, vi gennemgår afløbsforholdene og skitserer hvordan det nye afløbsanlæg kommer til at se ud. Efter få arbejdsdage modtager du et skriftligt tilbud på opgaven.

Når du godkender tilbuddet, gennemarbejder og projekterer vi arbejdsopgaven, vi indhenter alle nødvendige tilladelser og eventuelle dispentationer hos kommunen. Vi udfærdiger en tidsplan så du ved hvornår vi begynder gravearbejdet.

Når arbejdet er udført, gennemgår vi i fælleskab systemet. Du vil, som kunde, blive sat ind i de enkelte dele af afløbssystemet og blive instrueret i drift og vedligeholdelse.

RN Entreprenør er med fra start til slut og du kan som kunde derfor læne dig tilbage og lade os klare alt det hårde arbejde.

Comments are closed